PROJECTE PERIS 2016-2020

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha impulsat el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020. Una eina que permetrà generar nou coneixement durant aquest període, que tindrà una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans.

PRESENTACIÓ PROJECTE URDCat

Aquest Projecte pretèn desenvolupar un model d'atenció sanitària dirigit a pacients afectes de Malalties Minoritàries Neurològiques No-Diagnosticades,  a fi d'utilitzar el coneixement derivat de les tecnologies òmiques, que permet integrar les ciències clíniques, la capacitat d'estudi i d'anàlisi de la informació en un model de col·laboració interdisciplinària que permeti abordar el continu de coneixement que va de la seqüenciació a la presa de decisions clíniques.

Implementació de la Medicina Personalitzada basada en la Genòmica en Malalties Minoritàries Neurològiques No- Diagnosticades (MMNnoD).

DOCUMENTS URDCat